På arendalsuka.prod.imcode.com bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Tydelige roller

I møte i rådet 1. desember 2014 ble følgende tiltak vedtatt for å sikre tydelighet i roller rundt arbeidet med Arendalsuka:

Arendalsukas programkomité har over lang tid opplevd at det er reist spørsmål ved rollene i sivile jobber og rollen i Arendalsuka. Alle som er involvert i Arendalsuka gjør dette ved siden av sin ordinære jobb. Slik vil det være også i noen tid til.

På bakgrunn av forannevnte vedtas følgende praktiske tiltak:

E -postadresser

Ved å sørge for at programkomiteeens medlemmer, leder for rådet samt sekretariatet får e- postadresser med Arendalsuka i adressen.

Arendalsuka – logoen

Konsekvent bruk av Arendalsuka-logoen på alt vi sender ut av e – post og brev.

Arendalsuka – materiell

Trykking av invitasjons-kort med Arendalsuka-logoen på. Og hvor leder for Rådet og leder for Programkomiteen undertegner.

Unngå rollekonflikt

Arendalsuka har en formålsparagraf som handler om den store og åpne samfunnsdebatten. Politikk, organisasjons- og næringsliv skal under Arendalsuka møtes for å drøfte aktuelle overordnede problemstillinger knyttet til den nasjonale og internasjonale arena.

Formålsparagrafen må være førende for hvem som trekkes inn i Arendalsuka slik at rollekonflikt ikke oppstår. Rådet, programkomiteen og sekretariatet er i dag sammensatt av personer som alle er ansatt i institusjoner som har et tydelig samfunnsmandat. Således foreligger ingen rollekonflikt mellom jobb og engasjementet i Arendalsuka.

Dette må Rådet for Arendalsuka ha løpende fokus på etter hvert som Arendalsuka utvikles videre.

Åpne og tydelige vilkår for sponsorer

Arendalsuka er finansiert med ca. 50 % offentlige tilskudd og 50 % private sponsorer. Denne modellen uttrykker at Arendalsuka er et bredt forankret fellesprosjekt, og gir legitimitet. Det er helt avgjørende at sponsorene ikke gjennom å være sponsor får innflytelse på programmet for Arendalsuka. Dette er og må fortsatt være tydelig uttrykt i sponsoravtalene.

Sponsoravtalene må dessuten være offentlige, og gjøres tilgjengelige på Arendalsukas hjemmeside.

Uavhengig programkomite

Det er programmet som bærer Arendalsuka. Programkomiteens integritet og uavhengighet er derfor helt avgjørende for tilliten til Arendalsuka.